Zendu

१Drinching कसली कारवाई

कृपया पिकाचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.

झेंडू

ह्युमिक असिड @५०० मिली + १२:६१:०० @ १ किलो/ २०० लिटर पाण्यात मिसळून आळवणी करावी.

1 Like