Zade valat aahet

zade valat aahet

1 Like
  • कॉलर रॉट व मर रोग लक्षणे आहेत.
    नियंत्रण करिता उपाययोजना जवळपास सारख्याच आहेत.
  • पाणी साचून राहत असलेल्या शेतात वापसा आल्यावरच पेरणी करावी.
  • पेरणी पूर्वी ३ ग्रॅम कार्बेन्डाझिम (बाविस्टीन) किंवा कारबॉक्सिन + २ ग्रॅम थायरम + ४ ग्रॅम ट्रायकोडर्मा व्हिरीडी @२५ ग्रॅम/किलो बियाणे या प्रमाणात घेउन बीजप्रक्रिया करावी.
  • पेरणीसाठी विराट/विजय प्रतिकार क्षमता वाणांची निवड करावी.
  • पेरणीपूर्वी शेतात ट्रायकोडर्मा व्हिरीडी @३ किलो/ एकर + १०० किलो चांगले कुजलेले शेणखत मातीत मिसळून द्यावे.
  • रोगाची लक्षणे दिसताच रोगग्रस्त रोपे काढून नष्ट करावे त्यामुळे निरोगी झाडावर प्रसार होणार नाही.
  • रोगाच्या प्रभावी नियंत्रण करिता ट्रायकोड्रामा व्हीरीडी/सुडोमोनस@१५० ग्रॅम/२० लिटर पाण्यात मिसळून रोपाच्या बुडाजवळ आवाळणी घालावी.
  • नियंत्रण करिता रोको (मिथिल थायफिनेट ७०% WP) **@**५०० ग्रॅम किंवा विटावॅक्स पाॅवर **@**५०० ग्रॅम + ह्युमिक अँसिड@५०० ग्रॅम/२०० लिटर पाण्यात मिसळून