Uni alai

bhuemugala uni legal ahi upside saga

हुमणी किडीच्या प्रभावी नियंत्रण करिता मेटारायझिम अॅनिसोपिली @२ किलो /२०० लिटर पाण्यात मिसळून ठिबक द्वारे सोडावे.
५-६ दिवसाच्या अंतराने क्लोथोडीयन ५०% WG (डेंटासु ) @१०० ग्रॅम/ किंवा इमिडाक्लोप्रिड ४० % +फिप्रोनील ४० % (लेसेन्टा)@२०० ग्रॅम/२०० लिटर पाण्यात मिसळून ठिबक द्वारे सोडावे. किंवा आळवणी करावी.
वरील नियंत्रण करताना शक्यतो संध्याकाळी करावे.

tibak nahi

अळवणी करा