Turichi vad honayasathi

turichi vad honayasathi

तूर पिकाची सुरुवातीला वाढ हळूहळू होत असते. खत व्यवस्थापनात DAP एकरी @१ बॅग मातीत मिसळून द्यावे.