शेंडे पिवळे

नवीन कोंब फुटतात त्यावेळी पिवळे निघत आहेत आणि बुंद्या मध्ये सुधा पिवळे आहेत

1 Like

फुलकिडे मुळे आणि करपा रोगामुळे पाने व शेंडा पिवळी पडतात.
नियंत्रणासाठी झायनेब ७५%WP @३० ग्रॅम सोबत कराटे ( लॅम्बडा सायलोथ्रीन ५ % SC )@१५ मिली प्रति दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

mothi