रोगाचे नाव सांगा

गव्हाचे पण करपत आहे पानाला पिवळे पणा पण आहे यावर उपाय सांगा