ज्वारी भाव

ज्वारीला आता सध्या किती पर्यंत भाव आहे…

जालना कालचा भाव ३२०० पर्यंत होता वरी आणि झाली२६०० पर्यंत.