कोणती फवारणी करावी

पीक वेल वर्गीय वाल पापडी

1 Like

रमेश जी कीड रोग काही दिसत नाही.
शक्यतो रोगांची किडी ची फोटो टाकावीत.