केळी ला काय उपाय करू

माझी केली आहे तिची वाढ होत नाही आणि जळते?यावर काय उपाय करता येईल?

शुभम या रोगाला मोको किंवा bacterial wilt म्हणतात अती प्रमाणात प्रादुर्भाव दिसत आहे सध्या याला काही करता येत नाही, एक दोन झाड असतील तर काढून जाळून टाका त्या मुळे चांगल्या झाडांना बाध होणार नाही.