मिरची वाळत आहे मर आहे का

मेटालाक्झिल कासुबी ची आळवणी केली होते तरीही थांबली नाही

ट्रायकोड्रामा व्हींरीडी या जेविक बुरशी नाशक एकरी @५ किलो ची अवाळणी घालावी.

पाणी साचलं होतं का?