हळद

हळद पिकातील कंदकूज व मर

कंद कुज मुळेच मर होत आहे हळदी चे
किती प्रमाणात प्रादुर्भाव आहे कळवा.