कापूस बाजारभाव

कापूस भाव साधारण किती दिवसांनी वाढतील??? आणि किती रुपये पर्यंत वाढेल???

प्रसाद जी कापूस भावा बाबतीत सध्या काही निश्चित सांगू शकत नाही.