कांदा पिकावर पिळ,शेडे करपने

कांदा पिकावरील पिळवटून गेले व शेंडे करपने

रोहिदास जी netio ( Tubuconazole ५०%+Trifloxystrobin २५%)@१० ग्रॅम प्रति दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.