मिर्ची

मिर्ची काळी तयार होत आहे कशा मुळे.

1 Like