वाड कशी आहे

17 मे ची लागवड आहे तरी दिवसा नुसार वाड योग्य आहे का.

2 Likes