कांदा

कांद्याचे शेंडे पिवळ्या रंगाचे झाले आहेत काय फवारणी करावी