मी उसाची रोप लागण करून एक महिना झाली आहे

पण मला आज रोजी कोणते आंतर पीक घेता येईल

Kami कालावधी च पीक घेता येईल जसे कोथिंबीर