केळी विषयी माहिती

पाऊस भरपूर झाल्यामुळे केळीमध्ये पाणी वाहत आहे आहे त्यामुळे केळी ची साईज वाढत नाही त्यासाठी काय करावे