हळद

पाने करपे यावर उपाय

कॉपर oxychloride ५०% @३० ग्रॅम आणि Kasugamycin 3%SL (Kasu-B) @३ मिली प्रती दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. शेतात दर दोन दिवसांनी एकदा धूर करावे.