मिरचीची पाने गोळा झाले आहे

मिरची पिका चे पाने मुडप्त आहे व पिवळे ठिपके आहे

2 Likes