कांदा वाकडा पडणे

कांदा वाकडा पडला आहे त्यासाठी काय करायला पाहिजे

1 Like

रामदास जी पाऊस उघडे पर्यंत आणि जमीन वापसा अवस्थेत येई पर्यंत वाट पाहावी.
शक्य असल्यास एक स्वरक्षित फवारणी करू शकता.
कब्रीयो टॉप ( मेटिराम ५५%+ Payrclostrobin ५% WG)@२० ग्रॅम प्रति दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.