जमिनी मधे पावडर फार कमी

एक ऐकर कपाशि आहे, माय जमिनी मधे पावडर कमिआहे

1 Like