२५ दिवसाच्या कांदा रोगासंबंधी

२५ दिवसाचा कांदा आहे. पिळ खात आहे.

गोकुळ जी पाऊस उघडे पर्यंत आणि जमीन वापसा अवस्थेत येई पर्यंत वाट पाहावी.
शक्य असल्यास एक स्वरक्षित फवारणी करू शकता. फवारणी मधून
कब्रीयो टॉप ( मेटिराम ५५%+ Payrclostrobin ५% WG)@२० ग्रॅम प्रति दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

1 Like