कापुस

सर काही सरकीचे पाना असै होत आहे

Difenthuron ४०%+ Acetamapride १०%(herkulas)@२० ग्रॅम सोबत इसाबियन (बियो stimulant)@३० मिली प्रती दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.