पान पिवळी पडली

पान पिवळी पडली आणि तपकिरी रंगाचे डाग आहे

1 Like

हि जुनी पाने आहेत धुक्यामुळे पिवळी पडतात

pathi aakulu eelaa uudi