कापुस

शेवट फवारणी कोणती करावी

शेख जी दगडात लावलेल्या एकाच कापसावर फवारणी करणार काय, दुसरी कडे आहे कापूस तुमच्या कडून चुकीने पोस्ट अपलोड झाली आहे