करपा ओषध सागा

आले वरती करपा आहे ओषध सागा

अतुल जी कॉपर oxychloride ५०% @३० ग्रॅम आणि Kasugamycin 3%SL (Kasu-B) @३ मिली प्रती दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. शेतात दर दोन दिवसांनी एकदा धूर करावे.

वरील फवारणी नंतर काही दिवसांनी netio (Tebuconazole 50%+ Trifloxystrobin 25%)@१० ग्रॅम आणि streptocyclin @३ ग्रॅम प्रति दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.