हया झाडावर कोनता रोग आहे

हया झाडावर कोनता रोग आहे

टमाटर के फूल गल ते है

भारत जी हिरवी बोंड अळी ने डंख मारलेले आहे नियंत्रण करिता Emamectin Benzoate ५%@५ ग्रॅम प्रति दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

बोंड अळी आहे बराझाएड व प्रोपनोफोस फवारा