नारायण कबाडे लोणार भायगाव

कापूस या पिकावर हिरवा तुडतुडे आढळून आले आहेत तरी उपाय सांगा