पाने मुरगळली व पिवळी पडली?

पाने साइटने पिवळी होत आहे व पाने मुरगडत आहे

ज्ञानेश्वर जी फोटो अपलोड करा.