अंळीचा प्रकार सांगा

तुरीवर आढळलेली अळी नविन वाटली.

1 Like

बाबासाहेब जी ही बोरी chya झाडावर आढळणारी अळी आहे.