मोसंबी बुरशी, फळगळ

मोसंबी अशी बुरशीआल्यागत होऊन फळगळ होत आहे.

विनोद जी फोटो अपलोड करा.

सर फोटो अपलोड अयशस्वी होत आहे

हा फोटो आहे सर