करपा व फळावरील ठिपके

टोमॅटो दोन महिन्याचे आहे.पानावरील करपा व फळावरील ठिपके यावर उपाय सांगा