भातावर काजळी

रत्नागिरी २४ भातावर काजळीचा प्राध्रुरवार झाला आहे़. उपचार सुचवा.