झाडाचा पिवळेपणा वाढत आहे

पांढरी माशी दिसतं नाही तरीही
पाने खाल्लेली दिसत आहे.
लाल भुंगा दिसून आला

micronutrients (Rixolin)@२० ग्रॅम आणि सोबत एक साधा chloropyriphos २०%@२५ मिली ने फवारणी करावी.