मिरची

मिरची हे 26 दिवसाचे झाले आहे, पाने आकसले आहे,कोणती फवारणी करावी,