रोगाविषयी माहिती द्या

रोगाविषयी औषध सांगा.

रोगाच्या नियंत्रणासाठी प्रोपिकोनाझोल २५%ec (tilt)@१० mili प्रती दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.