पिवळटपणा

पिवळट पणा आहे पणे लाल होत आहे

फवारणी मधून Chilited micronutrients @२० gram सोबत रस शोषक कीड नियंत्रण करिता Imidaclopride १७.८%@५ मिली प्रती दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.