कारले

कारले पिकावर पिवळी केसाळ अळी आहे उपाय सुचवा?