आले

गडशश123879899524752368841269449963445

विजय जी मातीचा भर द्या.
फवारणी मधून फेरस सल्फेट आणि साफ बुरशीनाशक ( Carbendezim + moncozeb)@ ३० ग्रॅम प्रति दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.