पिवळेपणा

तुरीचे पाने पिवळी पडत आहेत कृपया मार्गदर्शन करा

आकाश जी फोटो अपलोड करा.