बीट बीयाने

मला बिट या पिकांची lagvan करायचे आहे. तर बियाणे मला 1 kg पाहिजे मिळेल काय.