वांगी

वांगी पिकावरील केसाळ अळीच्या नियंत्रणासाठी उपाय सुचवा?

केसाळ अळी आहे अळी सहित पाने तोडून नष्ट करावे , फवारणी साठी Chloropayriphos २०%ec@३० मिली प्रती दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.