बाजरी

बाजरी पिकावरील केसाळ अळीच्या नियंत्रणासाठी उपाय सुचवा?