पांढरी मुळी कमी आहे

पांढरी मुळे फुटण्यासाठी काय वापरावे जास्तीत पांढरी मुळे फुटण्यासाठी

१२:६१:०० एकरी तीन किलो आणि humic acid @५०० gram एकरी ठिबक द्वारे सोडावे,

dhanyvad sar