अंब्या मालाची गळ

मोसंबी फळ पिकांची मोठ्या प्रमाणात गळ होऊ लागली