टोमॅटो

टोमॅटोचे शेंडे पिवळे पडत आहे कशामुळे व उपचार काय

बोराडे जी फोटो अपलोड करा.