आर्दक पाने पिवली पडतात उपाय काय करावे

आर्दक पाने पिवली पडतात उपाय काय करावे

फोटो टाका
ऍप मध्ये नेटवर्क अभावी फोटो अपलोड करण्यात अडचण येत असेल तर 9011842084 या नंबर WhatsApp la पाठवा.