टोमॅटो वर डाग दिसत आहेत

झाडाची पाने पूर्ण सुकून टॉमॅटो वर डाग दिसत आहेत