पिवळी झाली

आले पिक जास्त पाणी मुळे पिवळी पडले आहे

1 Like